Du học Canada liên cấp tại Niagara 2019

Du học Canada liên cấp tại Niagara 2019

Thời điểm cuối tháng 9 đến đầu tháng 11 hàng năm là thời khắc chuyển giao quan trọng giữa các năm học. Cũng trong khoảng thời gian này, chương trình du học và học bổng du học Canada 2019 có nhiều thay đổi. Ngày 16/10 vừa qua, Ms. Sarah – trưởng bộ phận du học Châu Mỹ của Vinahure đã tham dự hội thảo giới thiệu chương trình mới năm 2019 do trường Cao đẳng…

Read More